فهرست کامل ترانه ها
 موسم گل ( وعده گلرخان ) فایل صوتی موجود است
 رفتم و بار سفر بستم، خواننده: هایده فایل صوتی موجود است
 آمد نو بهار، خواننده: دلکش فایل صوتی موجود است
 رویای هستی، خواننده: بنان فایل صوتی موجود است
 چه شب ها، خواننده: بنان، مرضیه فایل صوتی موجود است
 جوانی، خواننده: حسین قوامی، الهه فایل صوتی موجود است
 کبوتر بهشتی، خواننده: روحبخش فایل صوتی موجود است
 تک درخت، خواننده: غلام حسین اشرفی فایل صوتی موجود است
 موج، خواننده: دلکش فایل صوتی موجود است
 آشفته، خواننده: دلکش فایل صوتی موجود است
 شب سیه، ابر پاره پاره، خواننده: مرضیه فایل صوتی موجود است
 عکس من، خواننده: الهه فایل صوتی موجود است
 نیلوفر، خواننده: پوران فایل صوتی موجود است
 بخت بیدار منی، خواننده: بنان فایل صوتی موجود است
 بهانه ی تو، خواننده: دلکش فایل صوتی موجود است
 گیسوی شب، خواننده: شمس فایل صوتی موجود است
 صبح خندان، خواننده: مرضیه فایل صوتی موجود است
 روز بی فردا، خواننده: دلکش فایل صوتی موجود است