خشك سيم و خشك چوب و خشك پوست

از كجا مي آيد اين آواي دوست

در ميان رفتگان و ماندگان نام بلند" اسماعيل نواب صفا" در آسمان فرهنگ و ادب پارسي چون ستاره اي فروزان است . سال ها است نغمه هاي خنيا گران ترانه هاي دلنشين او در آسمان كشور عزيزمان گل افشاني مي كند و عطر كلام سحر انگيزش روح و جانمان را به عشق و معرفت صيقل مي دهد . "رفته" هاي "عمر گذشته" را چون" كبوتر بهشتي" به" ارمغان طبيعت" پيشكش مي كند . "گواه عشق" را در "روياي هستي" به "گيسوي شب" پيوند مي زند "صبح خندان "را با نغمه ي "پرستوي" خود در "گلشن هستي" دلربا مي كند . "نقش غم" را در "دنياي اشك" هر عاشقي "مهر آفرين" مي سازد . "نيلوفر" ، "تك درخت "، "جواني" گواه عشق اين" باغبان خسته" ي روزگار بود . فرجام عمرش "ساقي "را مي طلبيد تا "ساغر عمر رفته" را با ياران عزيزش نوش جان كند .افسوس كه يارانش" بي خبر"، "بار سفر بستند" و "ناله ي دل" او را به آسمان كشاندند . صبا ،خالقي ،عبادي ،يا حقي ،خالدي ، وفادار ،بنان ،قوامي ،رفيعي ، وزيري "گواه عشق" او بودند كه با رفتنشان پير مرد گوشه نشين را" هستي سوز" كردند اما" مستي عاشقانه" و "ناله ي شبگير" او نشان " گرمي عشق" جاودانه اش بود. تمام اين "آشفتگي" ها" بهانه "اي براي "زلف يار" گشت تا در غربت مرگ به يارانش بپيوندد. روانش شاد. ادامه...

 

مشاهده فیلم سال شمار زندگی زنده یاد اسماعیل نواب صفا (نویسنده علی عبدلی، گوینده استاد غلامعلی افشاریه )

حجم 8 مگابایت