برنامه ي راديويي قصه شمع 1340 خورشيدي نوشته ي نواب صفا

 اين برنامه مصاحبه با نواب صفا و پرويز يا حقي به مناسبت ساخت تصنيف " اي اميد دل من كجايي " از برنامه ي 172 رنگارنگ با صداي بنان

 

نمونه ای از متن قصه شمع، ویژه برنامه روح الله خالقی، رهی معیری و بنان. گوینده گان: گرگین و آذز پژوهش

 صفحه 1 تا 3
 صفحه 4 تا 7
 صفحه 8 تا 11