عکس من، آهنگ: (اصفهان) از پرویز یاحقی، خواننده: الهه