رفتم و بار سفر بستم، آهنگ: (دشتی) از علی تجویدی، خواننده: هایده